As Terras Baldías
Egofotomatón


Rexouvea sen medo

Agromando

Mini-vidas de trinta metros cadrados
Pornografía vestida de...
V(ázquez) de Vendetta
Romantismo de caixa rexistradora
Miedos de comunicación
Morramos como galegos
Sugar Blu-Ray
Idea-loxías de bar
Chove en Santiago
Para unha vez que non le un discurso...

Sementeiro

03/2005 - 04/2005
04/2005 - 05/2005
05/2005 - 06/2005
09/2005 - 10/2005
10/2005 - 11/2005
11/2005 - 12/2005
01/2006 - 02/2006
02/2006 - 03/2006
03/2006 - 04/2006
05/2006 - 06/2006
06/2006 - 07/2006
10/2006 - 11/2006
12/2006 - 01/2007
01/2007 - 02/2007
03/2007 - 04/2007
04/2007 - 05/2007
05/2007 - 06/2007
10/2007 - 11/2007
11/2007 - 12/2007
12/2007 - 01/2008
01/2008 - 02/2008
02/2008 - 03/2008

17/12/07

Retranca Salvi

Non é que sexa especialmente devoto da información saínte do Vaticano, pero esta mañá lía no País un artigo de Paolo Flores D´Arcais abertamente crítico coa encíclica "Spes Salvi",segunda da longa lista de best-sellers que lle aventuro ao pope da Igrexa Católica.Ratzinger segue na liña daquela "dictadura do relativismo" á que aludira pouco despois de verse investido da autoridade que confire a fumata bianca.

Afrodita"incensarios fuera", ten para todos: Dende Voltaire, ata Bacon pasando por Kant.E foi xustamente éste, quen predicía que o proceso da Ilustración dos pobos, levaríaos dunha fe eclesial a outra racional depurada de supersticións.

Se ben unha encíclica é un documento de fe, a razón non pode evitar sentirse agredida ao desfrutarmos dunha perla dialéctica coma " el mundo sólo puede escapar del estigma de la desesperación acatando la fé católica".

Escribira o Papa Roncali sobre o "Progreso dos Pobos" e semella que Z,fixo caso omiso desa lectura.

Máis tarde,mentres camiñaba procurando escoita-lo maxisterio petreo de Santiago,topei con este bar nas inmediacións da Troia:
Non me resitín a adicarlle un sorriso sarcástico.Menos mal que sempre nos quedará a retranca...

---------------------------------------------