As Terras Baldías
Egofotomatón


Rexouvea sen medo

Agromando

V(ázquez) de Vendetta
Romantismo de caixa rexistradora
Miedos de comunicación
Morramos como galegos
Sugar Blu-Ray
Idea-loxías de bar
Chove en Santiago
Para unha vez que non le un discurso...
Pili
Crucificando ao crucifixo

Sementeiro

03/2005 - 04/2005
04/2005 - 05/2005
05/2005 - 06/2005
09/2005 - 10/2005
10/2005 - 11/2005
11/2005 - 12/2005
01/2006 - 02/2006
02/2006 - 03/2006
03/2006 - 04/2006
05/2006 - 06/2006
06/2006 - 07/2006
10/2006 - 11/2006
12/2006 - 01/2007
01/2007 - 02/2007
03/2007 - 04/2007
04/2007 - 05/2007
05/2007 - 06/2007
10/2007 - 11/2007
11/2007 - 12/2007
12/2007 - 01/2008
01/2008 - 02/2008
02/2008 - 03/2008

11/12/07

Pornografía vestida de...
O derradeiro libro, e unha das miñas últimas lecturas, foi "El erotómano" de Ian Gibson-"Inglaterra está muy bien,pero está llena de ingleses"-.Abofé que o desfrutei pola súa amenidade e o seu rebordante esmero documental.

Pero a Biblioteca Nacional de París reparou na depreciación da palabra fronte a imaxe e organizou esta exposición.


Este post vai adicado a tódolos que viaxaron a Perpiñán e despois reprenderon aos fillos por compartiren a Penthouse cos ácaros do colchón...

---------------------------------------------